การทำตลาดดิจิตอล กระแสความนิยมที่จำเป็นจะต้องมีเอาไว้ในการทำธุรกิจที่เกิดขึ้น !!

การทำตลาดดิจิตอล เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่เอาไว้ใช้ในเรื่องของการเป็นวิธีการที่จะมาช่วยในการทำให้ธุรกิจออนไลน์นั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยวิธีการที่นำมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการทำ SEO , Google Ads , Facebook Ads , Youtube Ads โดยวิธีการเหล่านี้จะมีวิธีการในแต่ละรูปแบบที่แตกต่างกันตามวิธีและเครื่องมือที่นำไปใช้คู่กัน โดย การทำตลาดดิจิตอล แต่ละรูปแบบเองก็มีการนำมาช่วยเป็นวิธีการที่แตกต่างกันไปซึ่งแต่ละวิธีการนั้นก็จะมีรูปแบบที่จะมาแนะนำในเบื้องต้นดังนี้ SEO ( Search Engine Optimization ) เป็นวิธีการยอดนิยมสำหรับการทำอันดับของเว็บไซต์ธุรกิจออนไลน์ที่ได้มีการสร้างเอาไว้เป็นร้านค้าในโลกอินเทอร์เน็ตให้ผู้ที่เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตเมื่อได้เห็นและเกิดความสนใจ ทำให้เกิดการติดต่อเข้ามาใช้บริการจากช่องทางเว็บไซต์ออนไลน์ที่ได้ทำเอาไว้ และวิธีการทำ SEO นั้นจะมาช่วยโดยการที่ทำให้เว็บไซต์ออนไลน์ที่ได้มีการทำ SEO ได้มีการขึ้นอันดับแรกในช่องทางการค้นหา Google ที่เป็นแหล่งรวมการค้นหาข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลกอินเทอร์เน็ต ซึ่งวิธีการนี้เองก็เป็นวิธีการทำการตลาดติจิตอลเบื้องต้นที่ทุกธุรกิจออนไลน์จำเป็นต้องใช้วิธ๊การนี้กัน Google Ads เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะมาช่วยในเรื่องของ การทำตลาดดิจิตอล ที่ทางเว็บไซต์การค้นหา Google ได้จัดทำเอาไว้ให้สำหรับเว็บไซต์ธุรกิจได้มีการเข้ามาใช้บริการทำโฆษณาผ่านทาง Google โดยรูปแบบวิธีการนี้จะเป็นการนำข้อมูลเว็บไซต์ธุรกิจของเรานั้นไปทำการโฆษณาบนเว็บไซต์เครือข่ายของ Google ที่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบป็อปอัพ , แบนเนอร์ย่อย ๆ ให้ผู้คนที่เข้าใช้บริการได้มีการพบเห็นมากยิ่งขึ้นหรือการแสดงในการค้นหาแรกของ Google ทำให้เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้มากยิ่งขึ้น Facebook Ads เป็นวิธีการที่มีการทำงานที่คล้ายกับการทำ Google Ads แต่จะเป็นรูปแบบของการทำโฆษณาในแอพพลิเคชั่น Facebook ที่เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับการโพสต์พูดคุยหรือสนทนาที่มียอดผู้ใช้งานมากที่สุด […]